Αναδιάρθρωση οφειλών

stock-card

Κόκκινα Δάνεια

Παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια που σήμερα αποτελούν ένα μεγάλο αγκάθι του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση καθώς τα αιτήματα, οι διαπραγματεύσεις και η επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πρώτο μέλημα μας.
Φροντίζουμε για την ομαλή επίλυση όλων των επιμέρους θεμάτων που μπορεί να προκύψουν. Κάθε περίπτωση κόκκινου δανείου αντιμετωπίζεται ξεχωριστά με στόχο την μείωση του ποσού του χρέους, γνωστό ως ‘’κούρεμα δανείου’’ και στόχο την εύκολη και βιώσιμη αποπληρωμή του.

6196819ee0916

Επιχειρησιακά Σχέδια Αναδιάρθρωσης Οφειλών & Υποχρεώσεων

Η Εταιρία μας εκπονεί μελέτες αποπληρωμής χρεών, βιωσιμότητας επιχειρήσεων με ρυθμίσεις ή/και διαγραφές αυτών, καθιστώντας τις επιχειρήσεις που αναζητούν λύση μαζί μας βιώσιμες. Μέσα από μία σειρά επιστημονικών και οργανωμένων χειρισμών, θέτουμε την επιχείρηση σε πλεονεκτική θέση για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, αφήνοντας πίσω χρέη του παρελθόντος.
stock-domino

Ρυθμίσεις οφειλών τρίτων

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και τον διακανονισμό των οφειλών σας σε τρίτους (π.χ. προμηθευτές), προτείνοντάς σας την καλύτερη δυνατή λύση η οποία θα είναι βιώσιμη για εσάς και παράλληλα δίκαιη για τους λοιπούς συμβαλλόμενους.