Αναπτυξιακός Νόμος

stock-coins3

13 Νέα Καθεστώτα - Υποπρογράμματα

Με 13 νέα καθεστώτα ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, ανοίγοντας το δρόμο των επενδύσεων σε πληθώρα επιχειρήσεων.
Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.