ΕΣΠΑ 2021-2027

stock-charts

Μπροστά μας το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 26 δις Ευρώ.

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.
619d1d96a10f0

Προσφέρουμε ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς και άμεση στήριξη για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενταχτούν σε αυτά.

Το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» προβλέπει επιχορηγήσεις 19 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 12 δισ. ευρώ για το διάστημα μέχρι το 2026.
Σε τροχιά υλοποίησης είναι και το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021–2027 με τη συνολική δημόσια δαπάνη των νέων Προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21 δισ. ευρώ.