Νέος Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη» - Ενισχύσεις επενδύσεων σε 13 καθεστώτα

Γράφει ο Αχιλλέας Αδαμόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, MBA

Τα Σημεία κλειδιά

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, με τους συμμετέχοντες σε αυτή να διατυπώνουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των άρθρων του κειμένου.

Ο νέος Νόμος, ο οποίος έρχεται για να αντικαταστήσει τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, έχει ως στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε στοχευμένες δραστηριότητες και περιοχές. Τα σημεία κλειδιά των στόχων του Νόμου συνοψίζονται παρακάτω:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

 • Πράσινη μετάβαση

 • Στήριξη της καινοτομίας

 • Ενίσχυση της απασχόλησης

 • Στήριξη νέας επιχειρηματικότητας


Τα καθεστώτα

Με το νέο Νόμο έχουμε πλέον 13 ειδικά καθεστώτα τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αλλά και τις μορφές των κινήτρων που θα χορηγούνται:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

 2. Πράσινη μετάβαση

 3. «Νέο Επιχειρείν»

 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 11. Μεγάλες επενδύσεις

 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

 13. Επιχειρηματικότητα 360


Τα ποσοστά ενίσχυσης

 • Το νέο πλαίσιο προβλέπει αύξηση στα ποσοστά ενίσχυσης για τις 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 • Με βάση τις δηλώσεις του Υπουργείου, περιφέρειες όπως το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, Δυτική Μακεδονία η Αρκαδία έχουν αύξηση ποσοστού επιδότησης έως και 25 μονάδες.


Οι Μορφές κρατικής ενίσχυσης

 • Φορολογική απαλλαγή

 • Επιχορήγηση

 • Επιδότηση leasing

 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»

Ανά επενδυτικό σχέδιο το ύψος της ενίσχυσης προβλέπεται να είναι έως και 10 εκ. € έναντι 3 εκ. € με τον παλαιό Νόμο.Η Λιγότερη γραφειοκρατία και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Βασικός στόχος του νέου Νόμου είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι καθυστερήσεις που αφορούν στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο υπάρχει η πρόβλεψη συμμετοχής στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και ορκωτών λογιστών.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρώνεται:

 • Εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης.

 • Εντός 30 ημερών για την άμεση αξιολόγηση.


Το συμπέρασμα

Βάσει των όσων αναφέρονται παραπάνω αλλά και διαβάζοντας το σχέδιο του Νόμου, δίκαια θα έλεγε κανείς «είναι αρκετά καλό για να είναι αληθινό». Η αλήθεια είναι ότι εάν όλες οι σχετικές διαφοροποιήσεις του εν λόγω νέου Νόμου -με τον έως τώρα Αναπ. Νόμο 4399/2016- ισχύσουν και περάσουμε από τη θεωρεία στην πράξη, τότε θα ανοίγει ένας δρόμος επενδύσεων για πληθώρα επιχειρήσεων.


Συνοψίζοντας:

 • Βελτιωμένα ποσοστά κρατικής ενίσχυσης σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας

 • Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια σχεδόν όλων των τομέων της ελληνικής οικονομίας

 • Γρήγορη αξιολόγηση


Αν όχι τώρα, πότε;

Μοιραστείτε το:

Facebook
Twitter